For pårørende til beboere på Kristrupcentret

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads.
  • hænger billeder, gardiner og lamper op.
  • lægger personlige ejendele på plads.
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du:

  • deltager i en indflytningssamtale ca. en måned efter indflytning.
  • hjælper beboeren med at administrere sin økonomi.
  • hjælper beboeren med indkøb.

Kontakt til personalet

Beboeren har mindst to kontaktpersoner. Hvordan kommunikationen mellem dig og kontaktpersonerne skal foregå, aftaler vi ved indflytningen eller indflytningssamtalen.

Følg med i aktiviteterne på centret

Vi udsender løbende nyhedsbreve til beboere og pårørende. Du kan modtage vores nyhedsbrev på mail, hvis du giver centerlederen din e-mailadresse.

Der hænger altid en arrangementskalender i forhallen. Du kan også se information om arrangementerne på vores infoskærm på centret.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.