Forplejning

Der er mulighed for at tilberede sin egen mad i boligen eller nyde maden i fællesrummet.

På Kristrupcentret har personalet, fået undervisning i kost og ernæring, sådan at plejecentret har et kvalificeret personale til at kunne varetage den opgave, der ligger, hvis en borger har en dårlig ernæringstilstand.

Her vil personalet kunne gå ind og være behjælpelige med råd og vejledning, hvis borgeren ønsker dette. Ved behov for ernæringsindsats vil der blive udarbejdet en ernæringsplan, som passer til den enkelte borgers behov. Dette er i samarbejde med centersygeplejersken samt ernæringspersonalet.