Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune.

Kristrupcentret får tilsyn af:

  • Embedslægeinstitutionen
  • Det kommunale tilsyn, anmeldt og uanmeldt tilsyn
  • Kontroltilsyn fra fødevarestyrelsen (se rapport under punktet café)
  • Tilsyn fra Arbejdstilsynet
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes to tilsynsrapporter om året fra embedslægen og fra det kommunale tilsyn.