Nødkald

I plejeboligerne kræves der en særskilt bevilling til nødkald.