Bruger-/pårørenderåd

Du kan få indflydelse på hverdagen på Kristrupcentret som medlem af bruger-/pårørenderådet.

På Kristrupcentret er der et bruger-/pårørenderåd i de enkelte boenheder.

Formålet med bruger-/pårørenderådene er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på centret.

Rådene består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådenes opgaver er:

Rådene mødes ca. fire gange om året. Der skrives referater af møderne, som sendes ud pr. mail.

Der er valg til rådene en gang om året. Centerlederen melder ud, hvornår der er valg, og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at deltage i valgmødet og et af rådene.

Hvis der er noget, du ønsker, at rådene skal tage op, skal du henvende dig til et af rådenes medlemmer eller centerlederen.