Aktivitetsudvalget

På Kristrupcentret laver Aktivitetsudvalget arrangementer som f.eks. udflugter, underholdning og fester.

Medlemmerne af Aktivitetsudvalget er følgende:

  • Formand Annelise Jensen. Tlf.: 86 43 35 00/24 49 66 37
  • Eva Munk
  • Agner Mortensen
  • Carlo Sørensen
  • Finn Byrgesen
  • Gerda Skipper
  • Lissy Larsen
  • Klara Tolborg