Aktivitetsudvalget

På Kristrupcentret laver aktivitetsudvalget arrangementer, som f.eks. udflugter, underholdning og fester.

Medlemmerne af aktivitetsudvalget er følgende:

Formand Annelise Jensen     
Eva Munk
Agner Mortensen
Carlo Sørensen
Finn Byrgesen
Gerda Skipper
Lissy Larsen
Klara Tolborg

tlf.: 8643 3500/2449 6637